A globális világjárványból való kilépési gyakorlat (németül és angolul) / A global pandemic exit exercise

Szimulációs játék esemény: Alap tábor – Egy globális pandémiás gyakorlat A “BasisCamp – A globális pandémiagyakorlat” szimulációs játék eseményt a Corona Vizsgálóbizottság tagjai, a német “dieBasis” párt tagjai és számos vendég szervezi.𝗦𝗶𝗺𝘂𝗹𝗮𝘁𝗶𝗼𝗻 𝗴𝗮𝗺𝗲 𝗲𝘃𝗲𝗻𝘁: 𝗕𝗮𝘀𝗶𝘀𝗖𝗮𝗺𝗽 – 𝗔 𝗚𝗹𝗼𝗯𝗮𝗹 𝗣𝗮𝗻𝗱𝗲𝗺𝗶𝗰 𝗣𝗮𝗻𝗱𝗲𝗺𝗶𝗰 𝗘𝘅𝗶𝘁 𝗘𝘅𝗲𝗿𝗰𝗶𝘀𝗲 This simulation game event “BasisCamp – A Global Pandemic Exit Exercise” is organized by members of the Corona Investigation Committee, members of the German party “dieBasis” and numerous guests.
A forgatókönyv A német kormány lemondott, és ideiglenes kormány alakult. Az új kancellár, Dr. Reiner Fuellmich és az ideiglenes kormány többi tagja vezetésével a különböző területek aktuális szakértőinek segítségével elemezni fogják a jelenlegi helyzetet, és felmérik az intézkedéseket.𝗧𝗵𝗲 𝘀𝗰𝗲𝗻𝗮𝗿𝗶𝗼: The German government has resigned and an interim government has been formed. Under the leadership of the new Chancellor, Dr. Reiner Fuellmich, and other members of the interim government, the current situation will be analyzed and an assessment of measures will be made with the help of current experts from various fields.
Szeretném ajánlani dr. Fullmich és Corona Vizsgálati Bizottság és barátaik kilépési gyakorlatát a covid-terrorból | cenzúra nélkül:I would like to recommend Dr. Fullmich and his Corona Investigating Committee and their friends for exit exercise from the covid terror | without censorship:
Nekem úgy tűnik ez egy recept a kiút felé, egy fontos részlet. Sokszor jön a sztereotip és gyáva kérdés: Oké megdöntjük a kormányt és akkor mi lesz? Anarchiában, kászoban akarsz élni? Van más alkalmas a posztra? Szerintem ez is félelem beszéd, félelempolitika. Persze, minden változás káosszal jár – egy darabig. És igen, Istennek hála mindig van alkalmas ember. Csak a gyávaság nem látja őket. Krisztus benned és bennem van. Ez a válasz. Minden igaz hitű tanítás lényege, hogy ne félj, a szeretet létezik.  A legnagyobb bűn a gyávaság, mondja Poncius Pilátus lovag, Júdea ötödik helytartója Mihail Bulgakov varázslatos Mester és Margaritájában.This seems to me to be a recipe for a way out, an important detail. A lot of times the stereotypical and cowardly question comes up: okay, we’re going to overthrow the government and then what? Do you want to live in anarchy, in chaos? Is there anyone else fit for the job? I think this is also fear speech, fear politics.  Of course, with any change comes chaos – for a while. And yes, thank God, there are always suitable people. Only cowardice does not see them. Christ is in you and in me. That is the answer. The essence of all true teaching is that fear not, love exists.  The greatest sin/mistake is cowardice, says the knight Pontius Pilate, the fifth governor of Judea in Mikhail Bulgakov’s magical Master and Margarita.
Ez az emberiség próbája – ilyen még nem volt az ismert történelemben. Vagy összefog az emberiség. Nem csak országon belül. Vagy elpusztul és a megmaradt töredék öntudatlan, gépi rabszolgasorba kerül.It is a test of humanity – the like of which has never been seen in known history. Or humanity will unite. Not just within a country. Or it will be destroyed and the remaining fragment will be enslaved as unconscious machines.
Kérlek add tovább.Please pass it on.

Simulation: Biscamp Day 1 – A global pandemic exit exercise (copy) /
Szimuláció: Biscamp 1. nap – Globális világjárványból való kilépési gyakorlat (másolat)
https://www.brighteon.com/5443390f-8324-4c2b-8d73-a63c08524111
starting from / kezdés: 35:22 [06:31:45]

Simulation: Biscamp Day 2 – A global pandemic exit exercise (copy) /
Szimuláció: Biscamp 2. nap – Globális világjárványból való kilépési gyakorlat (másolat)
https://www.brighteon.com/aafa0f1d-37b8-4a46-b1c0-3ea44356d209
[03:31:25]

💢Breaking: New German government radically changes course! (copy) /
💢Breaking: Az új német kormány radikálisan megváltoztatja az irányt! (másolat)
https://www.brighteon.com/73975eab-ba16-4b29-a1e4-c41e7f931c9d
[00:02:41]

Simulation: Biscamp Day 3 – A global pandemic exit exercise (copy) /
Szimuláció: Biscamp 3. nap – Globális világjárványból való kilépési gyakorlat (másolat)
https://www.brighteon.com/66377d6c-5d23-4680-970e-05c8c3e6aa95
[05:10:27]

💢 Breaking News BasisCamp Day 3 (copy) /
💢 Rendkívüli hírek BasisCamp 3. nap (másolat)
https://www.brighteon.com/385ad550-762b-4b20-8114-6ec780b47029
[00:04:30]

Simulation: Biscamp Day 4 – A global pandemic exit exercise (copy) /
Szimuláció: Biscamp 4. nap – Globális világjárványból való kilépési gyakorlat (másolat)
https://www.brighteon.com/34733c1c-b678-462f-ae7a-4bce0536e49c
[04:21:55]

Simulation: Biscamp Day 5 – A global pandemic exit exercise (copy) /
Szimuláció: Biscamp 5. nap – Globális világjárványból való kilépési gyakorlat (másolat)
https://www.brighteon.com/a26bdfb4-25b2-4800-b91a-47504406c7b8
[02:11:31]