ALERT , RIASZTÁS – dr. Mike Yeadon,

ALERT ALERT ALERTRIASZTÁS RIASZTÁS RIASZTÁS
ALL PARENTS IN U.K. WITH CHILDREN AGED 12 – 15 years   I’ve just been informed via someone senior in the vaccination authorities that they will begin VACCINATING ALL SCHOOL CHILDREN AGED 12 – 15 years old STARTING SEPTEMBER 6th 2021.  

WITH OR WITHOUT YOUR CONSENT.  

Children are at no measurable risk from SARS-CoV-2 & no previously healthy child has died in U.K. after infection. Not one.  
MINDEN SZÜLŐ, AKINEK 12-15 éves GYERMEKEI vannak az Egyesült Királyságban   Most értesültem egy magas rangú oltási hatósági személyen keresztül arról, hogy 2021. SZEPTEMBER 6-tól kezdődően megkezdik MINDEN 12-15 éves korú iskolai gyermek oltását.  

AZ ÖNÖK BELEEGYEZÉSÉVEL VAGY ANÉLKÜL.  

A gyermekek nincsenek mérhető kockázatnak kitéve a SARS-CoV-2 miatt & egyetlen korábban egészséges gyermek sem halt meg az Egyesült Királyságban a fertőzés miatt. Egyetlen egy sem.  
The vaccines are NOT SAFE. The USA reporting system VAERS is showing around 13,000 deaths in days to a few weeks after administration. A high % occur in the first 3 days. Around 70% of serious adverse events are thromboembolic in nature (blood clotting- or bleeding-related).  

We know why this is: all of the gene-based vaccines cause our bodies to manufacture the virus spike protein & that spike protein triggers blood coagulation.   The next most common type of adverse events are neurological.   Death rates per million vaccinations are running everywhere at around 60X more than any previous vaccine.  
A vakcinák NEM BIZTONSÁGOSAK. Az USA VAERS jelentési rendszere körülbelül 13.000 halálesetet mutat a beadást követő napoktól néhány hétig terjedő időszakban. Nagy százalékuk az első 3 napban történik. A súlyos mellékhatások mintegy 70%-a tromboembóliás jellegű (vérrögökkel vagy vérzéssel kapcsolatos).  

Tudjuk, hogy miért van ez így: az összes génalapú vakcina hatására a szervezetünk a vírus tüskefehérjét gyártja, és ez a tüskefehérje véralvadást vált ki.   A következő leggyakoribb nemkívánatos eseménytípus a neurológiai.   Az egymillió oltásra jutó halálozási arányok mindenütt 60-szor nagyobbak, mint bármelyik korábbi vakcinánál.  
Worse, thromboembolic events such as pulmonary embolisms, appear at over 400X the typical low rate after vaccination.   These events are serious, occur at a hideously elevated level & are at least as common in young people as in elderly people. The tendency is that younger people are having MORE SEVERE adverse events than older people.  

There us literally no benefit whatsoever from this intervention. As stated, the children are unquestionably NOT AT RISK & vaccinating them WILL ONLY RESULT IN PAIN, SUFFERING, LASTING INJURIES AND DEATH.  

Children rarely even become symptomatic & are very poor transmitters of the virus. This isn’t theory. It’s been studied & it pretty much doesn’t happen that children bring the virus into the home. In a large study, on not one occasion was a child the ‘index case’ – the first infected person in a household.  
Ami még rosszabb, a tromboembóliás események, mint például a tüdőembólia, az oltás után a tipikus alacsony arányhoz képest több mint 400-szoros arányban fordulnak elő.   Ezek az események súlyosak, szörnyen magas számban fordulnak elő, és legalább olyan gyakoriak a fiataloknál, mint az időseknél. A tendencia az, hogy a fiatalabbaknál TÖBB KOMOLY mellékhatás esemény fordul elő, mint az idősebbeknél.  

Szó szerint semmilyen haszna nincs ennek a beavatkozásnak. Mint már említettük, a gyermekek kétségtelenül NEM VESZÉLYESEK, és az oltásuk csak fájdalmat, szenvedést, tartós sérüléseket és halált eredményez.  

A gyermekek ritkán mutatnak tüneteket, és nagyon rossz aránnyal adják át a vírust. Ez nem elmélet. Tanulmányozták és nemigen fordul elő, hogy a gyerekek behozzák a vírust az otthonukba. Egy nagyszabású tanulmányban egyetlen alkalommal sem volt gyermek az “indexes eset” – aki az első fertőzött személy a háztartásban.  
So if you’re told “it’s to protect vulnerable family members”, THAT IS A LIE.   The information emerging over time from U.K. & Israel is now showing clearly that the vaccines DO NOT EVEN WORK WELL. If there’s any benefit, it wanes.   Finally, the vaccines ARE NOT EVEN NECESSARY.


There are good, safe & effective treatments.   IF YOU PERMIT THIS TO GO AHEAD I GUARANTEE THIS: THERE WILL BE AVOIDABLE DEATHS OF PERFECTLY HEALTHY CHILDREN, and severe illnesses in ten times as many.   And for no possible benefit.  
Tehát ha azt mondják, hogy “azért van, hogy megvédjük a veszélyeztetett családtagokat”, az egy hazugság.   Az Egyesült Királyságból és Izraelből idővel felszínre kerülő információk mostanra világosan megmutatják, hogy a vakcinák NEM működnek jól. Ha van is valamilyen előnye, az elenyészik.   Végül, a vakcinák egyáltalán nem szükségesek.

Vannak jó, biztonságos és hatékony kezelések. (pl. ivermectin – a szerk.)   HA EZT ENGEDÉLYEZIK, AKKOR EZT GARANTÁLOM: TELJESEN EGÉSZSÉGES GYERMEKEK ELHALNAK, és tízszer ennyi súlyos betegség lesz.   És minden lehetséges haszon nélkül.  
KNOWING WHAT I KNOW FROM 40 years TRAINING & PRACTISE IN TOXICOLOGY, BIOCHEMISTRY & PHARMACOLOGY, to particulate in this extraordinary abuse of innocent children in our care can be classified in no other way than MURDER.   It’s up to you. If I had a secondary school age child in U.K., I would not be returning them to school next month, no matter what.  


The state is going to vaccinate everyone. The gloves are off. This has never been about a virus or public health. It’s wholly about control, totalitarian & irreversible control at that, and they’re nearly there.  
TUDOM, amit 40 éves KÉPZÉSBEN ÉS PRAKTIKÁBAN a toxikológia, biokémia és farmakológia területén szerzett ismereteim alapján tudok, hogy a gondozásunkban lévő ártatlan gyermekekkel való ilyen rendkívüli visszaélésben való részvétel nem minősülhet másnak, mint gyilkosságnak.   Ez csak rajtatok múlik. Ha lenne egy középiskolás korú gyermekem az Egyesült Királyságban, nem adnám vissza őket az iskolába a következő hónapban, bármi is történjen.  

Az állam mindenkit be fog oltani. A kesztyű lekerül. Ez soha nem egy vírusról vagy közegészségügyről szólt. Ez teljes egészében az ellenőrzésről szól, méghozzá totalitárius és visszafordíthatatlan ellenőrzésről, és már majdnem ott tartanak.  
PLEASE SHARE THIS INFORMATION WIDELY.   With somber best wishes, Mike   Dr Mike YeadonKÉRJÜK, OSSZÁTOK MEG EZT AZ INFORMÁCIÓT SZÉLES KÖRBEN.   Komor jókívánságokkal, Mike   Dr. Mike Yeadon
https://t.me/worlddoctorsalliance/8986https://t.me/worlddoctorsalliance/8986