What Self-Sufficient Living is About and 8 Tips on How to Achieve It / Miről szól az önellátó élet és 8 tipp az eléréséhez

What Self-Sufficient Living is About and 8 Tips on How to Achieve It By Jennifer Poindexter source: https://morningchores.com/self-sufficient-livingMiről szól az önellátó élet és 8 tipp az eléréséhez Szerző: Jennifer Poindexter, fordítás – 2022.05.01. forrás: https://morningchores.com/self-sufficient-living  
Self-sufficient.  

We all hear the term thrown around, but what does it really mean? Is there one definition that fits everyone?  

Well, if you ask me, no. There is not just one definition of self-sufficiency that fits right across the board.  

But what could self-sufficiency mean for you…right where you are? It could mean a lot of different things. Which is what I’m wanting to explore and explain to you through this post.  

So let’s walk through what self-sufficiency is and what it could mean for you.  
Önellátás.  

Mindannyian halljuk ezt a kifejezést, de mit is jelent valójában? Van olyan definíció, amely mindenkire illik?  

Nos, ha engem kérdezel, nincs. Az önellátásnak nincs egyetlen olyan definíciója, amely mindenre tökéletesen illik.  

De mit jelenthet az önellátás számodra… ott, ahol éppen vagy? Sokféle dolgot jelenthet. Ezt szeretném megvizsgálni és elmagyarázni nektek ezen a bejegyzésen keresztül.  

Tehát nézzük meg, mi az önellátás, és mit jelenthet számodra.  

What is Self-Sufficiency?Mi az önellátás?
According to dictionary.com http://www.dictionary.com/browse/self-sufficient , self-sufficiency can be described two ways. First, self-sufficiency is being able to supply one’s own needs without external assistance. Or, it could also mean, having extreme confidence in one’s own resources.  

So as you can tell, this could look differently for everyone. It could be someone who lives on a large homestead and grows all of their own food.  

But it could also be someone who lives in the suburbs and does their best to prep for worst case scenarios which leave them feeling confident that they’ve done all that they can to survive whatever comes their way, right where they are.  

As you can tell, self-sufficiency is a broad lifestyle that can look very different and be common ground for a wide variety of people.
A dictionary.com http://www.dictionary.com/browse/self-sufficient  szerint az önellátás kétféleképpen írható le. Először is, az önellátás azt jelenti, hogy valaki külső segítség nélkül képes ellátni saját szükségleteit. Vagy azt is jelentheti, hogy valaki rendkívül bízik a saját erőforrásaiban.  

Elmondható, ez mindenki számára másképp nézhet ki. Lehet valaki, aki egy nagy tanyán él, és minden élelmét maga termeli meg.  

De az is lehet, aki a külvárosban él, és mindent megtesz azért, hogy felkészüljön a legrosszabb forgatókönyvekre, és így biztos lehet abban, hogy mindent megtett azért, hogy túléljen bármit, ami az útjába kerül, ott, ahol éppen van.  

Az önellátás egy széleskörű életmód, amely nagyon különbözően nézhet ki, és sokféle ember számára lehet közös alap.

Tips for Being Self-SufficientTippek az önellátáshoz
You might be thinking that being self-sufficient might be of interest to you.
However, maybe you aren’t really sure where to start.  

Well, start with these basic tips. See if you can fulfill these needs right where you are and if so, then begin brainstorming on how to do it. Here are the items you might want to consider when becoming self-sufficient:  
Talán arra gondolsz, hogy az önellátás érdekelhet téged.
Azonban talán nem igazán tudod, hol kezdj hozzá.  

Nos, kezdd ezekkel az alapvető tippekkel. Nézd meg, hogy ezeket az igényeket ki tudod-e elégíteni ott, ahol vagy, és ha igen, akkor kezdj ötletelni, hogy hogyan teheted ezt meg . Alább vannak azok a tételek, amelyeket érdemes megfontolni, amikor önellátóvá válsz:  


1. Embrace Frugality (and abundance).  

Being self-sufficient goes hand in hand with being frugal. You can’t hope for self-sufficiency while still owing everyone and their brother money. So if you want to be self-sufficient start by living within your means. Look for every way possible to save money.  

Here is one of our articles https://morningchores.com/frugal-living  that will help you to embrace a frugal lifestyle. You’ll be glad you did. I know I am!  

(Editor’s note: only with common sense, of course – poverty of consciousness attracts poverty. An abundance consciousness attracts abundance.  

Let’s think of it as a change of state. It means one thing in Greenland, another in Sri Lanka, another in the heart and another in the mind. It is one thing to have plenty in wartime, with inflated money, and another to have it after 15 years of peace.    

Find your own sense of abundance and live in it! Very important!)  

1. Fogadd el a takarékosságot (és a bőséget).  

Az önellátás kéz a kézben jár a takarékossággal. Nem remélheted az önellátást, miközben mindenkinek és a testvérének tartozol. Ha tehát önellátó akarsz lenni, kezdd azzal, hogy a lehetőségeiden belül élsz. Keress minden lehetséges módot a spórolásra.  

Itt van https://morningchores.com/frugal-living  az egyik cikkünk, amely segít a takarékos életmód elfogadásában. Örülni fogsz neki. Én biztosan örülök!  

(a szerkesztő megjegyzése: persze csak ésszel – a szegénység tudat szegénységet vonz. A bőség tudat bőséget vonz.  

Fogjuk ezt fel, mint egyfajta állapotváltozást. Mást jelent a bőség Grönlandon, mást jelent Sri-Lankán, mást jelent a szívben és mást jelent az elmében. Mást jelent a bőség háború idején inflálódott pénz mellett és mást jelent 15 év békeidőszakot követően.  

Találd meg a saját bőségtudatodat és élj abban! Nagyon fontos!)  

2. Make Your House Work for You  

When you decide to embrace a self-sufficient lifestyle, you have to let go of a lot of modern thinking. One of the modern ways of thinking is housing. You live in one house for a while, then you sell it for a bigger house. Most people do this quite a few times over their life.  

Well, it’s time to break that thinking pattern. You’ll need to look at where you are at and decide if this will work for you long-term. If not, then you need to start working towards your long-term home. If so, then you need to start investing right where you are at.    

Now, I realize my advice may sound different from some. A lot of people will basically say, “Suck it up, sister/brother! Make where you are at work for you!” In some cases, they are totally right. However, I shared a while ago that we are actually selling our small homestead to make the move to a bigger homestead. We realized that our definition of self-sufficiency meant that we wanted to be able to grow all of our food and our animal’s food too.  

Plus, we want to build a full-blown business out of our farm, not just something that makes us a little extra money on the side.  

So we decided it was time to upsize, but we did it smart. We bought a farm at auction, bought more land and less house, and have a plan to pay off any debt quickly.  

Which would be my advice to you if you decide that you need some more land to do what you feel like is your self-sufficient goal. Be smart and avoid debt where possible.  

(Editor’s note: only with common sense, of course – karma seems to work for the majority. The horizontal path works (what I give I get). Makes you wonder what kind of karma a life built on doing well at the auctioning off of others can lead to.)  

2. A házad dolgozzon érted  

Amikor úgy döntesz, hogy az önellátó életmód mellett döntesz, sok modern gondolkodást el kell engedned. Az egyik modern gondolkodásmód a lakhatás. Egy ideig egy házban élsz, majd eladod egy nagyobb házért. A legtöbb ember ezt többször is megteszi életében.  

Nos, itt az ideje, hogy szakítsunk ezzel a gondolkodásmóddal. Meg kell nézned, hogy hol tartasz, és el kell döntened, hogy ez hosszú távon működni fog-e számodra. Ha nem, akkor el kell kezdened dolgozni a hosszú távú otthonodért. Ha igen, akkor ott kell elkezdened befektetni, ahol éppen vagy.    

Most rájöttem, hogy a tanácsom másképp hangozhat, mint néhányaknak. Sokan alapvetően azt mondanák: “Tűrjed testvérem! Fogadd el, hogy ott vagy, ahol vagy, és  dolgozz!” Bizonyos esetekben teljesen igazuk van. Azonban nemrég megosztottam veletek, hogy valójában eladjuk a kis tanyánkat, hogy egy nagyobb tanyára költözzünk. Rájöttünk, hogy az önellátás definíciója azt jelenti, hogy minden élelmiszerünket és az állataink táplálékát is meg akarjuk termeszteni.  

Ráadásul egy teljes értékű vállalkozást akarunk építeni a farmunkból, nem csak valamit, amivel egy kis plusz pénzt keresünk mellékesen.  

Úgyhogy úgy döntöttünk, itt az ideje, hogy növeljük a méretünket, de okosan csináltuk. Vettünk egy farmot árverésen, több földet és kevesebb házat vettünk, és van egy tervünk arra, hogy minden adósságot gyorsan visszafizessünk.  

Ezt tanácsolnám neked, ha úgy döntesz, hogy több földre van szükséged ahhoz, hogy azt csináld, amit az önellátás céljának érzel. Legyen okos és kerülje el az adósságot, ahol csak lehetséges.  

(a szerkesztő megjegyzése: persze csak ésszel – úgy tűnik, hogy a legtöbbeknek a karma működik. A vízszintes út működik (amit adok azt kapom). Elgondolkodtató, hogy mások elárverezésén jól járva felépített élet milyen karmához vezethet.)

3. Eat According to the Season  

Self-sufficiency also could mean that you get away from the grocery store as much as possible. This means that you grow food as much as you can throughout the year, or at least eat in season so you can buy locally from those that can grow year round.  

Also, if you are looking for tips to avoid the grocery store, check out another one of our resources https://morningchores.com/groceries. These tips could point you in the right direction when breaking the chains with your local grocery store.  

3. Étkezz az évszaknak megfelelően  

Az önellátás azt is jelentheti, hogy minél inkább távolodj el az élelmiszerboltoktól. Ez azt jelenti, hogy egész évben annyi élelmiszert termessz, amennyit csak tudsz, vagy legalábbis egyél szezonálisan – amit megvásárolhatsz a helyi termelőktől.  

Emellett, ha tippeket keresel az élelmiszerbolt elkerülésére, nézd meg egy másik írásunkat https://morningchores.com/groceries . Ezek a tippek a helyes irányba mutathatnak, amikor megszakítod a béklyót a helyi élelmiszerboltoddal.  

4. Create a Homestead Right Where You Are  

It is possible to create some type of homestead right where you are. If you are in an apartment and have a balcony, you can grow something. If you live in the suburbs, there are ways to grow some of your own food.  

Also, if you live on a few acres (like I do now), you can grow enough food to feed your family. We live on 2 acres and have an orchard, large garden, berry patches, grape vines, a herb garden, and livestock. We haven’t even come close to utilizing all of our land yet.    

Plus, if you live on a larger amount of acreage, you could grow everything and raise larger livestock as well. So no matter where you are at, you can always take strides to start your own version of a homestead.  


4. Hozd létre a tanyádat ott, ahol éppen vagy  

Lehetőség van arra, hogy ott hozz létre egyfajta tanyát, ahol éppen van. Ha egy lakásban laksz, és van erkélyed, termeszthetsz valamit. Ha a külvárosban élsz, akkor is van mód arra, hogy megtermelj valamennyit a saját élelmiszereidből.  

Ha néhány hektáron élsz (mint én most), akkor is meg tudsz termelni annyi élelmiszert, hogy a családodat el tudd látni. Mi 2 hektáron élünk, és van gyümölcsösünk, nagy kertünk, bogyós gyümölcsök, szőlőtőkék, gyógynövénykertünk és állatállományunk. Még csak a közelébe sem jutottunk annak, hogy az összes földünket kihasználjuk.  

Ráadásul, ha nagyobb földterületen élsz, akkor lehetőséged van mindent megtermeszteni és nagyobb állatállományt is fel tudnál nevelni. Tehát nem számít, hol tartasz, mindig tehetsz lépéseket, hogy elindítsd a házi gazdaságod saját verzióját.  

5. Live Simply  

Living simply is probably one of the most important keys to becoming self-sufficient. The reason is because if you are living simply, then you aren’t going to waste your money on buying all of the latest gadgets. You won’t be eating out all of the time, nor will you be spending big bucks on tons of clothing.  

Simplicity will save you a lot of money in the long run. So embrace a simple lifestyle. The less you need, the less you spend.  

5. Élj egyszerűen  

Az egyszerűen élés valószínűleg az egyik legfontosabb kulcsa az önellátásra való törekvésnek. Ennek oka az, hogy ha egyszerűen élsz, akkor nem fogod a pénzed arra pazarolni, hogy megveszed az összes legújabb kütyüt. Nem fogsz állandóan étteremben enni, és nem fogsz nagy összegeket költeni rengeteg ruhára.  

Az egyszerűség hosszú távon rengeteg pénzt takarít meg. Fogadd el tehát az egyszerű életmódot. Minél kevesebbre van szükséged, annál kevesebbet költesz.  

6. Ask Your Family to Climb Aboard  

If you aren’t a single person, it is important to try to get your family to embrace a self-sufficient lifestyle. The reason is that if you are embracing simplicity and frugal living, but your spouse or kids aren’t, you could be fighting a losing battle.  

So just try to reach some sort of agreement as to what you all believe (as a family) a self-sufficient lifestyle should or could look like for your family. It may take compromise, but you’ll be surprised how much you all can accomplish together.  6. Kérd meg a családodat, hogy tartson veled  

Ha nem vagy egyedülálló, fontos, hogy megpróbáld rávenni a családodat az önellátó életmód elfogadására. Ennek oka, hogy ha te magadévá teszed az egyszerűséget és a takarékos életmódot, de a házastársad vagy a gyerekeid nem, akkor vesztes csatát vívhatsz.  

Tehát próbáljatok meg valamiféle megállapodásra jutni abban, hogy mindannyian úgy gondoljátok (családként), hogy az önellátó életmódnak hogyan kellene vagy lehetne kinéznie a családotok számára. Lehet, hogy kompromisszumokat kell kötni, de meg fogtok lepődni, hogy mennyi mindent el tudtok érni együtt.  

7. Become an Entrepreneur  

Finances are obviously a huge part of self-sufficient living. The reason is because debt is such a huge part of most cultures these days. If you can begin to save money and live simply, then you can beat that mindset. But what happens if your source of income is suddenly yanked away from you?  

Well, that is another area of self-sufficiency that you should consider. Think of ways you can begin to form your own businesses. It could be selling eggs, selling livestock, becoming a consultant, being a freelance writer.    

The ideas https://morningchores.com/make-money-homesteading  are pretty well limitless. Here are some tips https://morningchores.com/modern-homesteading we offered up on how to make it as a modern homesteader.  

7. Legyél vállalkozó  

A pénzügyek nyilvánvalóan hatalmas részét képezik az önellátó életnek. Ennek oka az, hogy az adósság manapság a legtöbb kultúrának olyan hatalmas része. Ha elkezdesz spórolni és egyszerűen élni, akkor legyőzheted ezt a gondolkodásmódot. De mi történik, ha a jövedelemforrást hirtelen elszakítják tőled?  

Nos, ez az önellátás egy másik területe, amit érdemes megfontolnod. Gondolkodjatok el azon, hogyan kezdhetitek el a saját vállalkozásotokat kialakítani. Ez lehet tojáseladás, állattartás, tanácsadás, szabadúszó írói tevékenység.  

Az ötletek https://morningchores.com/make-money-homesteading  tárháza eléggé korlátlan. Íme néhány általunk felajánlott tipp  https://morningchores.com/modern-homesteading , hogyan lehet modern háztulajdonosként boldogulni.  

8. Ditch Your Debt  

The last tip I have for becoming more self-sufficient is to ditch your debt. You need to work really hard to get out of debt as fast as you can. Debt drags people down, and as long as you owe others money, you’ll never embrace true freedom.    

So I know it is not an overnight thing to get out of debt, but it should always be something that you try to avoid. And if you have to go into debt, you should always think of ways to pay that debt off faster than agreed upon just to relieve yourself of that struggle.  8. Szabadulj meg az adósságodtól  

Az utolsó tippem az önellátásra, hogy szabadulj meg az adósságodtól. Nagyon keményen kell dolgoznod, hogy minél gyorsabban megszabadulj az adósságtól. Az adósság lehúzza az embereket, és amíg másoknak tartozol, soha nem fogod megélni az igazi szabadságot.  

Tudom tehát, hogy nem megy egyik napról a másikra, hogy megszabadulj az adósságtól, de ez mindig olyasvalami kell, hogy legyen, amit igyekezz elkerülni. És ha mégis el kell adósodnod, mindig gondolkodj el azon, hogyan tudnád a megbeszéltnél gyorsabban visszafizetni az adósságot, csak hogy megszabadulj a küzdelemtől.


How to Cover Your Basic Needs  Hogyan fedezzük az alapvető szükségleteinket  
There are basic needs that have to or should be covered in order to be self-sufficient. Here are the items and ways for you to accomplish those on your own in order to embrace a self-sufficient lifestyle:  Vannak olyan alapvető szükségletek, amelyeket fedezni kell vagy kellene ahhoz, hogy önellátó legyen. Itt vannak azok a tételek és módok, amelyeket önállóan tudsz teljesíteni, hogy önellátó életmódot folytathass:  

1. Food  

Food is probably one of the easiest needs to meet in a self-sufficient lifestyle. The reason is because food can be grown in the ground or in containers https://morningchores.com/fruits-to-grow-in-containers .  

Plus, all you need is a few seeds  https://morningchores.com/how-to-get-seeds and a little knowledge  https://morningchores.com/indoor-seed-starting-tips, and you are on your way to growing as much food as your space will allow.  

(Editor’s note: http://terra-kert.hu  knowledge base, community in Hungarian)  1. Élelmiszer  

Az élelmiszer valószínűleg az egyik legkönnyebben kielégíthető szükséglet az önellátó életmódban. Ennek oka, hogy az élelmiszereket a földben vagy konténerekben  lehet termeszteni https://morningchores.com/fruits-to-grow-in-containers .  

Ráadásul csak néhány magra https://morningchores.com/how-to-get-seeds és egy kis tudásra van szükséged https://morningchores.com/indoor-seed-starting-tips , és máris úton vagy ahhoz, hogy annyi élelmiszert termessz, amennyit a helyed megenged.  

(a szerkesztő megjegyzése: http://terra-kert.hu tudástár, közösség magyarul)  


2. Shelter  

You will need to secure some type of long-term residence. In my own experience, I’ve found it best to buy cheap and fix up as you go. We did that with our current residence, and are carrying that same strategy over to our new larger homestead.  

Let me share with you why I think this works. First, it is easier to buy something that is less expensive because obviously, it requires less money. It also gives you more of an opportunity to avoid debt, or to pay it off faster because the debt is much smaller.  

Second, let’s say the bottom falls out, and you have to sell your land. Well, if you owe very little on your land and have fixed it up, then you’ll be able to have wiggle room on pricing for a faster sale and may actually make a profit off of your land because you bought cheap and fixed up.  

Whereas in comparison, if you buy land for $500,000 and need to sell quickly, you probably aren’t going to have the luxury of equity in your property. You’re just going to be looking to rid yourself of a large debt.

So when purchasing a property, think long-term usage and also about making a smart investment as well.  2. Menedék  

Biztosítanod kell valamilyen hosszú távú tartózkodási helyet. Saját tapasztalatom szerint az a legjobb, ha olcsón vásárolsz, és menet közben újítod fel. Ezt tettük a jelenlegi lakóhelyünkkel, és ugyanezt a stratégiát alkalmazzuk az új, nagyobb tanyánkon is.  

Hadd osszam meg veletek, miért gondolom, hogy ez működik. Először is, könnyebb olyasmit vásárolni, ami olcsóbb, mert nyilvánvalóan kevesebb pénzt igényel. Ez nagyobb lehetőséget ad arra is, hogy elkerüld az adósságot, vagy gyorsabban törleszd, mert az adósság sokkal kisebb.  

Másodszor, tegyük fel, hogy a mélypontra zuhansz, és el kell adnod a földedet. Nos, ha nagyon kevéssel tartozol a földedért, és rendbe is hoztad, akkor képes leszel mozgásteret biztosítani az árképzésben a gyorsabb eladáshoz, és talán még nyereséget is termelhetsz a földedből, mert olcsón vetted és rendbehoztad.  

Ehhez képest, ha 500 000 dollárért veszel földet, és gyorsan el kell adnod, akkor valószínűleg nem lesz meg az a luxus, hogy saját tőkéd legyen az ingatlanodban. Csak egy nagy adósságtól szeretnél megszabadulni.  

Tehát amikor ingatlant vásárolsz, gondolkodj a hosszú távú felhasználásban és abban is, hogy okos befektetés is legyen.  

3. Water  

I’m not a prepper, at least not what I would consider a prepper. But I do know that things can happen quickly in this world.  

For instance, a large tree fell on our road in a storm a couple of years ago. We were without power for days. This means no electricity or water because we use a well. This made me think because had I not been storing water, we would’ve been up a creek.  

So think about your water source. Do you have water stored in case of an emergency? Do you have a water source on your property? If not, then start thinking of ways to meet this need with or without modern technology.  

3. Víz  

Nem vagyok háborús készülődő, legalábbis nem az, amit én háborús készülődőnek tartanék. De tudom, hogy a dolgok gyorsan történhetnek ebben a világban.  

Például néhány évvel ezelőtt egy viharban egy nagy fa dőlt az utunkra. Napokig áram nélkül maradtunk. Ez azt jelenti, hogy se áram, se víz, mert kutat használunk. Ez elgondolkodtatott, mert ha nem tároltunk volna vizet, akkor a bajban lettünk volna.  

Gondold át a vízforrásodat. Van vészhelyzet esetére tárolt víz? Van-e vízforrás a telketeken? Ha nincs, akkor kezdj el gondolkodni azon, hogyan tudod ezt a szükségletet kielégíteni, modern technológiával vagy anélkül.  


4. Energy  

We are planning on investing in solar panels on our new property. I’m all about living frugally so the idea that I can produce my own electricity and pay less per month than what I do to the power company make me happy.  

But I also love the fact, that once my solar panels are paid for, I get free energy. This is exciting to me because regardless of what is going on in the world, I’ve still got electricity.  

4. Energia  

Napelemek beszerzését tervezzük az új ingatlanunkon. Mindig is szerettem volna takarékosan élni, ezért boldoggá tesz az ötlet, hogy saját magam termelhetem meg az áramot, és havonta kevesebbet fizetek, mint amit az áramszolgáltatónak szoktam.  

De azt is szeretem, hogy ha a napelemek kifizetődnek, ingyen energiát kapok. Ez azért izgalmas számomra, mert függetlenül attól, hogy mi történik a világban, még mindig van áramunk.

5. Finances  

You need to think of ways to secure your finances. I don’t just mean getting out of debt and living within your means. I mean you should also find ways to create income on your own so even if you lose your job next week, you aren’t left without any income flowing in.  

Honestly, my husband has a town job meaning he goes to work every day like most other people. I work from home writing and homeschool our children.  

However, since he is obviously the main income of our home, when we take on any kind of debt we make sure if something were to happen to his job that it is still something I could cover between writing gigs or content mills if needed, and he could take over schooling the kids.  5. Pénzügyek  

Át kell gondolnod, hogyan tudod biztosítani a pénzügyeidet. Nem csak arra gondolok, hogy megszabadulj az adósságtól és élj a lehetőségeidhez mérten. Úgy értem, hogy meg kell találnod a módját annak is, hogyan teremts magadnak jövedelmet, hogy még ha a jövő héten el is veszíted a munkádat, ne maradj befolyó jövedelem nélkül.  

Őszintén szólva, a férjemnek városi munkája van, ami azt jelenti, hogy minden nap bemegy dolgozni, mint a legtöbb ember. Én otthonról dolgozom, írok és magántanárként tanítom a gyerekeinket.  

Mivel azonban nyilvánvalóan ő az otthonunk fő jövedelme, amikor bármilyen adósságot vállalunk, meg kell bizonyosodunk arról, hogy ha valami történne a munkájával – akkor is tudnám-e fedezni az írásokból vagy a tartalomgyártásból, ha szükséges, és ő át tudná venni a gyerekek iskoláztatását.  

6. Relationships  

We all need relationships in life. You can’t do anything alone. Granted, some of us are more ‘people oriented’ than others.  

But still, everyone needs someone to talk to and depend upon. That is a requirement that you still need to find ways to meet even when living a self-sustained lifestyle.  

Thankfully, the self-sustained community is broad and very friendly. So go to your local farmer’s market and strike up a conversation with the local egg lady. She’ll be happy to talk to you about her chickens and ducks, and you’ll be meeting your need for relationships and meaningful conversations.  


6. Kapcsolatok  

Mindannyiunknak szüksége van kapcsolatokra az életben. Egyedül semmit sem tudsz megcsinálni. Igaz, egyesek közülünk jobban “emberközpontúak”, mint mások.  

De mégis, mindenkinek szüksége van valakire, akivel beszélgethet, és akire támaszkodhat. Ez egy olyan követelmény, amelynek még akkor is meg kell találni a módját, hogy teljesítsük, ha önfenntartóan élünk.  

Szerencsére az önfenntartó közösség széleskörű és nagyon barátságos. Tehát menj el a helyi termelői piacra, és kezdeményezz beszélgetést a helyi tojásos nénivel. Örömmel fog beszélgetni veled a csirkéiről és kacsáiról, és ezzel kielégítheted a kapcsolatok és tartalmas beszélgetések iránti igényedet.

What Self-Sufficiency Could Look Like for You  Hogyan nézhet ki az önellátás a te esetedben?  
As mentioned before, self-sufficiency could look very different for each person. If you live in the city, you could grow a small container garden, live frugally, can your own food, ditch your debt, and find ways to start seeds in your apartment.    

If you live in the suburbs, you could do all of these things while raising a few hens in your backyard, and stockpiling the foods you can’t grow when on sale.    

Finally, if you live on a few acres or a larger homestead, you could raise all of your own food from A to Z and live strictly off of your land. You could have a secure water source on your property and make a living from your homestead.  

So it all depends on where you live and how self-sufficient you desire to be. We all have different goals and find ways to achieve those goals differently as well.    

But I’d love to hear your thoughts on self-sufficiency. How does your self-sustained lifestyle look? What are your goals for self-sufficiency? And please feel free to toss ideas around on how to reach a more self-sustained lifestyle.  

We love hearing from you so please leave your comments in the space provided below.  ( https://morningchores.com/self-sufficient-living )  


Mint már említettük, az önellátás minden ember számára nagyon különbözően nézhet ki. Ha a városban élsz, termeszthetsz egy kis konténeres kertet, élhetsz takarékosan, konzerválhatod a saját ételedet, megszabadulhatsz az adósságodtól, és megtalálhatod a módját, hogy magokat ültess a lakásodban.  

Ha a külvárosban élsz, mindezt megteheted úgy, hogy közben néhány tyúkot nevelsz a hátsó kertedben, és felhalmozod azokat az élelmiszereket, amelyeket nem tudsz megtermelni, ha akciósak.  

Végül, ha néhány hektáron vagy egy nagyobb tanyán élsz, akkor az összes élelmiszert megtermelheted magadnak A-tól Z-ig, és szigorúan a földedből élhetsz. Biztos vízforrással rendelkezhet a birtokán, és megélhetne a tanyájából.  

Minden attól függ, hogy hol élsz, és mennyire szeretnél önellátó lenni. Mindannyiunknak más-más céljaink vannak, és más-más módon találjuk meg a módját, hogy elérjük ezeket a célokat.  

De szívesen meghallgatnám a gondolataitokat az önellátásról. Hogyan néz ki az önellátó életmódotok? Milyen céljaid vannak az önellátással kapcsolatban? És kérlek, nyugodtan ötleteljetek, hogyan érhetnétek el egy önfenntartóbb életmódot.  

Szeretünk hallani rólatok, ezért kérjük, hagyjátok meg hozzászólásaitokat az alábbiakban megadott helyen. ( https://morningchores.com/self-sufficient-living )