Dr. Tess Lawrie: COVID vakcinák nem biztonságosak emberi használatra / Dr. Tess Lawrie: COVID vaccines unsafe for human use

2021.06.14 | források:
https://covidcalltohumanity.org/2021/06/14/dr-tess-lawrie-covid-vaccines-unsafe-for-human-use/


The following is the text of the open letter written by Dr. Tess Lawrie to Dr. June Raine, chief executive of the UK’s Medicines and Health Care Regulatory Agency (MHRA) demanding the halt of the mass rollout of COVID vaccines after discovering a “high number of COVID-19 vaccine-attributed deaths and ADRs [adverse drug reactions] that have been reported via the Yellow Card system”. The Yellow Card review includes reports from January 4, 2021 to May 26, 2021.( What is the Yellow Card Scheme:
Operating across the UK, the Yellow Card Scheme (YCS) was established in 1964 following the thalidomide tragedy as part of a newly introduced system that monitored the safety of medicines by a body independent of the pharmaceutical industry. Today, it is run by the Medicines and Healthcare products Regulatory Agency (MHRA). The YCS was set up to collect, collate and investigate reports of suspected adverse drug reactions. )
Az alábbiakban a Dr. Tess Lawrie által Dr. June Raine-nek, az Egyesült Királyság Gyógyszer- és Egészségügyi Szabályozó Hatóságának (MHRA) vezérigazgatójának írt nyílt levél szövege olvasható, amelyben a COVID vakcinák tömeges bevezetésének leállítását követeli, miután “a COVID-19 vakcinával összefüggésbe hozható halálesetek és mellékhatások (ADR) nagy számát fedezték fel, amelyeket a sárga kártyarendszeren keresztül jelentettek”. A Sárga Kártya felülvizsgálata a 2021. január 4. és 2021. május 26. közötti időszakra vonatkozó jelentéseket foglalja magában.

( Mi is az a Sárga Kártya Rendszer:
Az egész Egyesült Királyságban működő Yellow Card Scheme (YCS) rendszert 1964-ben, a Contergan-tragédiát követően hozták létre, egy újonnan bevezetett rendszer részeként, amely a gyógyszergyártástól független szerv által ellenőrzi a gyógyszerek biztonságosságát. Ma a rendszert a Gyógyszereket és Egészségügyi Termékeket Szabályozó Ügynökség (MHRA) működteti. Az YCS-t azért hozták létre, hogy összegyűjtse, összeválogassa és kivizsgálja a feltételezett gyógyszer-mellékhatásokról szóló jelentéseket. )
Dr. Lawrie goes on to summarize the findings of their rapid report on ADRs. Here are some of them:
• “sudden death” of 438 people following vaccination;
• 152 fatalities from brain bleeds and clots;
• 103 fatalities from pulmonary embolism;
• and 81 due to cardiac categories;
• 13,766 bleeding, clotting and ischaemic ADRs were identified;
• 54, 870 ADRs and 171 fatalities due to immune system disorders
• Some people who experienced “infection” ADRs were cases of re-activated latent viruses, including Herpes Zoster or shingles (1,827 ADRs), Herpes Simplex (943 ADRs, 1 fatal), and Rabies (1 fatal ADR).
• 157,579 people experienced pain after vaccination
• 185,474 or 21% of all ADRs were categorized as nervous system disorders. A variety of neurological disorders were noted, including paralysis, palsy, Guillain-Barre, multiple sclerosis, neurodegeneration, seizure, among others.
• 4,771 people experienced visual impairments including blindness
Dr. Lawrie a továbbiakban összefoglalja a mellékhatásokról szóló gyorsjelentésük megállapításait. Íme néhány közülük:
– 438 ember “hirtelen halála” az oltást követően;
– 152 haláleset agyvérzés és vérrögök miatt;
– 103 haláleset tüdőembólia miatt;
– és 81 szívbetegség miatt;
– 13 766 vérzéses, véralvadásos és iszkémiás mellékhatást azonosítottak;
– 54 870 mellékhatás és 171 haláleset az immunrendszer rendellenességei miatt.
– A “fertőzéses” mellékhatások egy része a lappangó vírusok újra aktiválódása miatt lépett fel, beleértve a Herpes Zoster vagy övsömör (1827 mellékhatás), a Herpes Simplex (943 mellékhatás, 1 halálos kimenetelű) és a veszettség (1 halálos kimenetelű mellékhatás) eseteit.
– 157 579 embernél jelentkezett fájdalom az oltás után.
– 185 474, azaz az összes mellékhatás 21%-a az idegrendszeri rendellenességek kategóriájába tartozott. Számos neurológiai rendellenességet észleltek, többek között bénulást, bénulást, Guillain-Barre-t, szklerózis multiplexet, neurodegenerációt, görcsrohamot.
– 4771 embernél fordult elő látáskárosodás, beleértve a vakságot is.
Dr. Lawrie says that their preliminary review suggests that the ADRs they found was not limited to any one vaccine (all vaccines were causing ADRs).
The open letter goes on to say: “The nature and variety of ADRs reported to the Yellow Card System are consistent with the potential pathologies described in this paper and supported by other recent scientific papers on vaccine-induced harms, which are mediated through the vaccine spike protein product. It is now apparent that these products in the blood stream are toxic to humans. An immediate halt to the vaccination programme is required whilst a full and independent safety analysis is undertaken to investigate the full extent of the harms.”
Dr. Lawrie szerint előzetes felülvizsgálatuk azt sugallja, hogy az általuk talált mellékhatások nem korlátozódtak egyetlen vakcinára (minden vakcina okozott mellékhatásokat).
A nyílt levél így folytatódik: “A Sárga Kártya Rendszerbe bejelentett mellékhatások jellege és sokfélesége összhangban van az ebben a dokumentumban leírt lehetséges kórképekkel. Ezt alátámasztják a vakcinák által kiváltott károsodásokról szóló más, a vakcina tüske-fehérjeterméken keresztül közvetített hatásokról szóló, a közelmúltbeli tudományos publikációk is. Mára nyilvánvalóvá vált, hogy ezek a termékek a véráramban mérgezőek az emberre. A vakcinázási program azonnali leállítására van szükség, amíg teljes körű és független biztonsági elemzés készül az ártalmak teljes mértékének vizsgálatára.”
Editor’s Note: Governments have been said that their implementation of lockdowns, masks, physical distancing, and now, universal vaccination, are precautionary measures to prevent the devastation of societies. It then follows that if governments were truly protecting societies, then they know that the most prudent approach is to suspend all vaccination campaigns.
Governments and their regulatory agencies knew from the beginning that all these vaccines were experimental products. As such, careful collection of data is a must. Now that the data for millions of vaccine recipients is here, and hundreds of thousands of vaccine injuries are appearing, it is time for governments to accept that these vaccines are dangerous and must be stopped
A szerkesztő megjegyzése: A kormányok azt mondták, hogy a zárlatok, maszkok, fizikai távolságtartás és most már az általános védőoltás bevezetése elővigyázatossági intézkedések, amelyek célja a társadalmak pusztulásának megelőzése. Ebből az következik, hogy ha a kormányok valóban a társadalmakat védik, akkor tudják, hogy a legkörültekintőbb megközelítés az összes oltási kampány felfüggesztése.
A kormányok és szabályozó hatóságaik kezdettől fogva tudták, hogy ezek az oltóanyagok kísérleti termékek. Mint ilyen, az adatok gondos gyűjtése elengedhetetlen. Most, hogy a több millió oltásban részesült személy adatai itt vannak, és több százezer oltás okozta sérülés jelenik meg, itt az ideje, hogy a kormányok elfogadják, hogy ezek az oltóanyagok veszélyesek, és le kell állítani őket.