“parancsra, utasításra tettem” “ez a munkám” – társtettes / “I did it on orders” “It’s my job” – co-deputy

Nyilván valóan “lájkolhatatlan” meglátásaim csak erős idegzetűeknek és “felébredteknek” (és ébredezőknek): Nem a ragály okozza a járványt, hanem a félelem és a pánik. Ennek megfelelően a jelenlegi “világjárvány” közvetlen (de nem fő) felelősei a médiában dolgozó emberek, és dísz-szakemberek. Noha nem ők az értelmi “szerzői” ennek a laborban kikísérletezett és “elszabadult” vírusnak, annál inkább a vírus “hisztériának”.
A felbujtó és a bérgyilkos esete. Ahol értelmezhetetlen a “parancsra, utasításra tettem” replika, még inkább az “ez a munkám” frázis. Az információ korában, főleg a média világában:
A TUDATLANSÁG BŰN.
Aki ekképp hiszékenységében “áldozattá” vált, valójában társ tettes a maga és embertársai áldozattá válásában, mondjuk ki végre. És akkor be is fejezhetnénk ezt az egész áldozati szerepvállalást, ami megy.  
forrás: FB Máté Tamás
Obviously my “unpublishable” insights are only for the nerves of steel and the “awake” (and awakened): It is not the contagion that is causing the epidemic, it is fear and panic. Accordingly, the people directly (but not mainly) responsible for the current “pandemic” are the people working in the media and the pundits. Although they are not the intellectual “authors” of this laboratory-tested and “unleashed” virus, they are the “hysteria” of the virus.
The case of the instigator and the assassin. Where the “I did it on orders” replica is unintelligible, even more so the “it’s my job” phrase. In the information age, especially in the media world:
IGNORANCE IS A CRIME.
Whoever thus becomes a “victim” in his gullibility is in fact a co-conspirator in his own victimisation and that of his fellow human beings, let us say it at last. And then we could stop all this victimhood role going on.  
source: FB Tamás Máté