18 KÉRDÉS / 18 QUESTION

forrás | source: https://tinyurl.com/48ytva3x, https://tinyurl.com/sb5wsmne

18 KÉRDÉS: A beoltott ismerősöknek érdemes feltenni néhányat18 QUESTION: It’s worth asking your vaccinated friends from below
1. Volt-e már olyan pusztító járvány a világon, melynek során a végveszélyben lévő embereket fenyegetéssel, zsarolással, agymosással, jutalmakkal, kedvezményekkel lehetett rábírni, hogy fogadják el a gyógyszert, hajlandók legyenek életben maradni?1. Has there ever been a devastating epidemic in the world in which people in danger of dying could be persuaded to take the medicine, to stay alive, by threats, blackmail, brainwashing, rewards, discounts?
2. Volt-e már olyan járvány, melynek során egy százalék alatti halandóság miatt leállították az egész világot?2. Has there ever been an epidemic in which the whole world was stopped because of a mortality rate of less than one per cent?
3. Amennyiben felmerül a gyanú, hogy a vírus nem természetes eredetű, akkor százmilliók életét érintő, emberiség elleni bűncselekmény történt, melynek kiderítésén a világ összes titkosszolgálatának, nyomozó hatóságának kellene dolgozni, s a kérdés a média egyeduralkodó témája lenne. Miért nem ezt tapasztaljuk? 3. If it is suspected that the virus is not of natural origin, then a crime against humanity has been committed, involving hundreds of millions of lives, which should be investigated by all the world’s intelligence services and investigative authorities, and the issue would be the dominant topic of the media. Why are we not seeing this?
4. Egy egészségügyi/orvosi kérdés megoldása szakmai konzultációkat, vitákat, egyeztetéseket, vélemények, kutatási eredmények összevetését, ütköztetését igényli. Ma csak egyetlen vélemény kap teret, az oltás propagálása, minden ettől eltérő vélemény elhallgatandó, büntetendő, rémhírterjesztésnek, bűncselekménynek minősül. Miért?4. The solution of a health/medical issue requires professional consultations, discussions, negotiations, comparison and collation of opinions and research results. Today, only one opinion is given space, the propaganda of vaccination, any other opinion is silenced, punished, considered as scaremongering, criminal. Why?
5. Mi indokolja, hogy egy tisztán egészségügyi kérdésben évtizedekre szóló titkosítások keletkezzenek?5. What justifies decades of secrecy on a purely health issue?
6. Miért kellett a járványkezelést militarizálni?6. Why was it necessary to militarise disease management?
7. Hogy lehet, hogy egy halálos kór által fenyegetett időszakban az emberek maguk választhatnak az egyre szélesebb oltási palettáról, mint étteremben az étlapról, ízlésük szerint nevezhetik meg a gyógyszert? Milyen tudás, végzettség, szakmai tapasztalat alapján teszik ezt?7. How can it be that in a time when a deadly disease is threatening, people can choose from an ever-widening range of vaccinations, like a restaurant menu, and name the medicine to their taste? What knowledge, education, professional experience do they use?
8. Ha a vírus még maszkviselés mellett is fertőzőképes, cseppfertőzéssel terjed, kimutatásához miért szükséges mélyen az orrban turkálni, miért szükséges a vérbő garat karcolgatása?8. If the virus can be transmitted by droplet infection even when wearing a mask, why is it necessary to dig deep into the nose to detect it, why is it necessary to scratch the sensitive (engorged with blood) throat?
9. Ha minden helyzetben, utazáshoz, intézménylátogatáshoz elengedhetetlenül szükséges a teszt, miért nem tesztelnek az oltás beadása előtt, amikor az oltandó személy egészségügyi státuszának megállapítása valóban fontos lenne?9. If testing is essential in all situations, for travel, for visits to institutions, why not test before vaccination when it is really important to establish the health status of the person to be vaccinated?
10. Hogy adhatnak be oltást tesztelés nélkül, ráadásul úgy, hogy az oltóanyagot nem orvos választja ki?10. How can a vaccine be administered without testing? And without a doctor choosing the vaccine?
11. A járványügyi készültség, a lezárások, megszorító intézkedések alapjául szolgáló statisztikák percenként közölték a fertőzöttek, kórházban kezeltek, lélegeztetőgépen lévők, s az elhunytak számát. A statisztika miért nem terjed ki az oltottak adataira? Az egyébként hivatalosan kísérleti stádiumban lévő oltóanyagok megítélésénél legfontosabb szempont lenne az oltottak nyomon követése, további tesztelése, megbetegedésének, elhalálozásának számontartása. Mindez a statisztikákban nem szerepel. Miért nem?11. The statistics used as a basis for the epidemiological alert, the closures and the restrictive measures were based on the number of infected, hospitalised, on ventilators and deceased every minute. Why do the statistics not include the vaccinated? The most important aspect of the assessment of vaccines, which are officially in the experimental stage, would be the follow-up of vaccinees, further testing, and the recording of illnesses and deaths. All this is not included in the statistics. Why not?
12. Ha egy bármikor pozitív teszteredményt produkáló személy bármely okból meghal, statisztikailag a Covid áldozatának számít. Ha egy beoltott személy hal meg, akkor ő az oltás áldozata? Miért nincs hivatalos statisztikai adat az oltottak mortalitási számairól?12. If a person who tests positive at any time dies of any cause, he or she is statistically considered a victim of Covid. If a vaccinated person dies, is he or she a victim of the vaccine? Why are there no official statistics on the mortality rates of vaccinated people?
13. A magyar miniszterelnök az elkövetkező éveket a járványok évtizedének nevezte. Milyen információ alapján tette ezt?13. The Hungarian Prime Minister called the coming years the decade of epidemics. What information did he use to make this statement?
14. Ha minden oltás minden vírusmutáns ellen véd, mi a különbség az oltóanyagok között?14. If all vaccines protect against all virus mutants, what is the difference between vaccines?
15. Minden gyógyszerreklám esetén fel kell hívni a figyelmet a várható mellékhatásokra is, jól ismerjük, „kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét…” Az oltási kampány során miért csak a „pozitívumokat” hangsúlyozzák?15. In all advertisements for medicines, the expected side effects should also be highlighted, we know it well, “ask your doctor, pharmacist…” Why is only the “positive” side effects emphasised in the vaccination campaign?
16. Ha az oltás valóban hatékonyan véd, milyen veszélyt jelentenek az oltatlanok az oltottak számára?16. If vaccination is effective, what is the risk of the unvaccinated to the vaccinated?
17. Második éve tűnik el nyomtalanul a közel évszázada évről évre megjelenő influenzajárvány. Hová lett?17. For the second year in a row, the flu epidemic that has been around for nearly a century disappears without a trace. Where has it gone?
18. Influenza elleni oltás évtizedek óta létezik. Azóta eltűnt az influenza?18. The flu vaccine has been around for decades. Has the flu disappeared since then?