Bruce Lipton

Videók magyarul
Videók angolul

Bruce H. Lipton, PhD a tudomány és a szellem összekapcsolásának nemzetközileg elismert vezetője. Az őssejtbiológus, A hit biológiája című bestseller szerzője és a 2009-es Goi Béke-díj kitüntetettje, több száz televíziós és rádióműsorban volt vendégelőadó, valamint nemzeti és nemzetközi konferenciák főelőadója.

Dr. Lipton tudományos pályafutását sejtbiológusként kezdte. Doktori fokozatát a charlottesville-i Virginiai Egyetemen szerezte, majd 1973-ban a Wisconsini Egyetem Orvosi Karának anatómiai tanszékére került. Dr. Lipton izomdisztrófiával kapcsolatos kutatásai, a klónozott emberi őssejteket alkalmazó vizsgálatok a sejtek viselkedését irányító molekuláris mechanizmusokra összpontosítottak. A Dr. Lipton és kollégája, Dr. Ed Schultz által kifejlesztett és a Science folyóiratban közzétett kísérleti szövetátültetési technikát később az emberi géntechnológia újszerű formájaként alkalmazták.

1982-ben Dr. Lipton elkezdte vizsgálni a kvantumfizika alapelveit, és azt, hogyan lehetne azokat integrálni a sejt információfeldolgozó rendszereinek megértésébe. Áttörő tanulmányokat végzett a sejtmembránról, amelyekből kiderült, hogy a sejtnek ez a külső rétege egy számítógépes chip szerves megfelelője, a sejt agyának megfelelője. A Stanford Egyetem orvosi karán 1987 és 1992 között végzett kutatásaiból kiderült, hogy a környezet a membránon keresztül vezérli a sejt viselkedését és fiziológiáját, be- és kikapcsolja a géneket. Felfedezései, amelyek szembementek azzal a bevett tudományos nézettel, hogy az életet a gének irányítják, előrevetítették napjaink egyik legfontosabb kutatási területét, az epigenetika tudományát. Az e tanulmányokból származó két jelentős tudományos publikáció meghatározta a testet és a lelket összekötő molekuláris útvonalakat. Azóta más kutatók számos későbbi tanulmánya igazolta az ő koncepcióit és elképzeléseit.

Dr. Lipton újszerű tudományos megközelítése a személyes életét is átalakította. A sejtbiológia mélyebb megértése rávilágított azokra a mechanizmusokra, amelyekkel az elme irányítja a testi funkciókat, és feltételezte a halhatatlan szellem létezését. Ezt a tudományt alkalmazta személyes biológiájára, és felfedezte, hogy fizikai jólléte javult, mindennapi életének minősége és jellege pedig nagymértékben javult.

Dr. Bruce Lipton – Koronavírus

Feliratot ne felejtsd el bekapcsolni – Immunrendszerünk – Mi zajlik COVID fertőzés alatt?