Érdekel miben élünk? / Are you interested in what we live in?

Foster Gamble – THRIVE

1.) 2012: https://youtu.be/20EWMaAaMsY  (magyar nyelvű, aki türelmetlen az kezdheti 0:41:24-től) | http://www.thrivemovement.com

2.) 2020: https://www.thriveon.com/thrive-ii-this-is-what-it-takes  (angol nyelvű, angol felirattal)
1.) 2012: https://youtu.be/lEV5AFFcZ-s (in English, if you are impatient you can start from 0:41:24) | http://www.thrivemovement.com

2.) 2020: https://www.thriveon.com/thrive-ii-this-is-what-it-takes  (English language, with English subtitles)
Kapcsolódó tartalom: Julius Andan – Világ a színfalak mögött (teljes hangoskönyv) https://kvzoo.org/?p=948 | Ezt egyenlőre nem találtam meg angol nyelven.Related content: Julius Andan – World Behind the Scenes (full audiobook) https://kvzoo.org/?p=948 | I haven’t found this in English yet.
  
Roppant veszélyes dolog szembeszállni a háttérhatalommal, a népírtással, az engedelmességre idomítással. Ennél csak egy veszélyesebb van. Ha hagyjuk és nem teszünk semmit.
– Mondja Julius Andan a fenti könyvben  
It’s extremely dangerous to confront the background power, the genocide, training to obedience. There is only one thing more dangerous. If we let it happen and do nothing.
– Says Julius Andan in the book above
Ám óriási dolog megérteni – különbség van kettő dolog között és ez nagyon fontos:
– valamiért tenni, és nem valami ellen harcolni.
But it is a huge thing to understand – there is a difference between two things and it is very important:
– doing something for something, not fighting against something.
Kérlek nézzétek meg és értsétek meg ezt, mit jelent a Milgram kísérlet:
https://youtu.be/soGhH8kR3_U
https://youtu.be/Tkmwbzi5c2A
Please look at this and understand what the Milgram experiment means:
https://youtu.be/mOUEC5YXV8U
https://youtu.be/rdrKCilEhC0
( https://youtu.be/Tkmwbzi5c2A
https://youtu.be/soGhH8kR3_U )
Magától nem fog megállni.
Egy forgatókönyv végrehajtása zajlik.
It will not stop on its own.
A scenario is being implemented.
Tenni kell a szabadságért, tenni a gyermekeink jövőéért. Ha nem teszünk, akkor csinálják tovább az emberiség ledöntését, tesztelését – képes-e összefogni az emberiség, szeretetben, békében?
Ideje megmutatni, hogy igen.
We must work for freedom, for the future of our children. If we do not act, then they will continue to tear humanity down. To test whether humanity can unite in love and peace.
It is time to show that we can.
Gondoljatok bele, annak a szülőnek és gyermeknek milyen élete lesz (esetleges túlélőként),  aki hagyja beoltatni a gyerekét az iskolában és az a gyermek súlyos károkat szenved vagy belehal. Mit fog tenni az a szülő, aki hitt a TV-nek, a kormánynak, a hatalomnak és aláírta, hogy átvállalja a felelősséget, hogy kimutatható eséllyel megöli a 12-18 évig dédelgetett gyermekét?  

dr. Mike Yeadon riasztása (2021.08.26 09:04):
https://kvzoo.org/?p=1035
Think about the life (as a possible survivor) of the parent who lets their child be vaccinated at school and that child suffers serious harm or death.   What will the parent do who believed the TV, the government, the authorities and signed up  to take responsibility for killing their child ( at least causing  demonstrable  harm) who has been pampered for 12-18 years ?  

dr. Mike Yeadon’s alert (2021.08.26 09:04):
https://kvzoo.org/?p=1035
Összefogni kell. De az kevés, hogy az oltás ellen. Kell egy szakrális cél, egység, eszme. Ami mellett és amiért kell összefogni.  

Pl. mert felismerjük, hogy csak néhány dolog okoz meleg érzést a szívünkben és minden út az egységhez, a Szeretethez vezet. Kívánom, mindenki élje meg ezt az érzést és valósítsa meg a környezetében (amennyire lehetséges) állandó jelleggel.  


Nem érdemes mást, csak a legtöbbet. Szeretni.
Csak az íze kedvéért, mert jól esik.  
We need to cooperate. But it is not enough to be against vaccination. We need a sacred purpose, unity, an ideal. For something and for what we must unite.  

For example, because we recognize that only a few things cause warm feelings in our hearts and all roads lead to unity, to Love. I wish everyone to experience this feeling and to realize it in their environment (as much as possible) on a permanent basis.  

It not is worth nothing else but the most. To love.
Just for the taste, because it feels good.
Egyedül nem megy. Mindenkinek fel kell ismernie és ezáltal magától érhetődévé válik, hogy behívja a Szeretetet az életébe. Szeresd önmagád és felebarátaid. Ismerd az Igazságot (az egyetlent), Szívedből légy kedves és segítsd az elesettet. Minden körülmények között, 7-szer 77-jére (és tovább is). Azért, mert hű vagy eredeti énedhez. Ilyen voltál a születésed pillanatában. Ez az igazi önvalód.   Tévedsz, ha azt hiszed, hogy azért vagy itt, hogy szeressenek. You can’t do it alone. Everyone must recognize (and thereby become self-aware) to invite Love into their lives. Love yourself and your neighbour.
Know the Truth (the only one), be kind from your heart and help the fallen. In all circumstances, 7 times 77th time (and more). For being true to your authentic self. This is who you were at the moment of your birth. This is your true self.   You are wrong if you think you are here to be loved.
Azért vagy itt, hogy szeretet adj.
Találd meg a szent eszmédet.
Ami egyenlő önmagad eredeti természetével.
You are here to give love.
Find your sacred ideal.
Which equals the original nature of yourself.